Sluit aan by Beginet Klub

Saainet:

Jy kan deel word van die Beginet Klub deur so min as R50 per maand te gee. Onthou net, bietjie-bietjie maak baie.

Laai die debietordervorm af en stuur die ingevulde vorm na Therina James – admin@beginet.org.

Hiermee ook die Bankbesonderhede indien jy nou ’n eenmalige donasie wil maak of verkies dat daar ‘n maandelikse bedrag ter ondersteuning van Beginet van jou rekening afgaan:

  • Beginet
  • FNB Tjekrekening,
  • Rekening nommer: 62686775738,
  • Tak kode: 252445

Goeie Belastingvoordelinge nuus!

Ons het egter baie goeie nuus vir almal wat Beginet per debietorder wat deur Loving Thy Neighbour verhaal word, ondersteun. Julle kan op versoek ’n Artikel 18A belastingsertifikaat aanvra. ’n Individu of Maatskappy kan tot 10% van sy/haar belasbare inkomste as skenking gee en dan ’n belastingsertifikaat ontvang. Die bedrag wat gegee is, kan as aftrekking dien vir jou/maatskappy se belasbare inkomste. Maak dus gerus gebruik van hierdie belastingvoordeel wat jy/julle kan ontvang en doen ’n maandelikse debietorder deur die Loving Thy Neighbour platvorm.

Beginet Saai

2 Korintiers 8:1-15

By Beginet verkies ons om te praat van saai en nie die gee van donasies nie. Om finansieël te gee vir ‘n bediening sodat hulle die Koninkrykswerk kan doen waarvoor God hulle geroep het, is soos om te saai in goeie grond. Die Woord leer ons in verskeie gedeeltes aangaande die saai en maai beginsel. In die Beginet bedieningsakker kan daar met verwagting gesaai word want God self sal die oes seën. Natuurlik moet jy op dit wat jy saai wel ‘n oes verwag en ook die Here saam met ons vertrou vir ‘n groot oes.

Uit 2 Korintiers 8:1-15 sien ons ‘n paar pragtige beginsels rakende die gesindheid waarmee ons saai en die plek waar ons saai:

1.    As iemand wat saai, kan ek weet dat ek alleen ‘n finansiële saaier kan wees omdat God my toevertrou het met die saad in my hand. Ek is dus God se posbode wat dit wat Hy vir my gegee het, net gaan aflewer waar Hy dit wil hê.

2.    Ek gee vir God en nie vir mense nie. Spreuke 19:17 sê ook baie duidelik dat ek vir God gee en nie vir mense nie.

3.    Ek werk hard sodat ek kan gee.

4.    Ek gee gewillig en met blydskap want ek weet dat God die saad gee en dat Hy die blymoedige gewer lief het.

5.    Ek gee selfs in my nood en nie net uit oorvloed nie. Ons lees dat die gemeentelede in Masedonië was hewig getoets was deur swaarkry maar het steeds blymoedig gebly en het uit hulle groot armoede blymoedig gegee.

6.    Daar was nie van hulle verwag om te gee nie omdat hulle so arm was. Nogtans het hulle gesmeek om te gee. Hulle gee dus uit eie keuse omdat God dit op hulle hart druk.

7.    Hulle gee blymoedig vir Koninkrykswerk. Die beginsel vir gee moet wees: (a) gaan dit vir Koninkrykswerk en (b) het dit ‘n ewigheidsimpak?

2 Kor.8:12 (NLV) “as die geesdrif daar is en julle gee volgens wat julle het, is die gawe aanneemlik. Julle hoef nie meer as dit te gee nie”

Jy kan op verskeie maniere in Beginet saai.

Deur te saai, word jy deel van die Beginet Klub. In die Beginet Klub kan jy net saai sonder om enige waarde voordele van die Klub te ontvang. Of jy kan keuses uitoefen en produkte bekom wat tot voordeel van jou en jou gesin kan strek.