+27 83 448 3791 Monday - Sunday 09:00 - 16:30
Keuses

Keuses

Choose to …..

People in love often work on their relationship until thy move in together. They don’t acknowledge the others opinion in everything and stop communicating. They may even enter into other relationships which is a danger to the unity. No one can serve 2 bosses and no one can love 2 people at once – you need to choose. Choose to love the person. you married, made the decision and Let the change happens within you.

Divorce is not an option! Choose to forgive and to love each other. The smallest thing to do is to MAKE THE CHOICE to love your partner and to prioritize your relationship.

Beginet will support the family via seminars. There should be unity in a relationship and couples should freely discuss their financial position – how difficult that may be, choose to be freed of debt, choose to understand the crisis and to work on a solution

Baie keer werk verliefde paartjies aan hul verhouding totdat hulle bymekaar intrek of trou.  Hulle ken mekaar partykeer nie in alles nie en kommunikeer ook nie meer nie. Dit mag gebeur dat ander verhoudings aangeknoop word wat ’n dreiging is vir die huwelik eenheid. Mens kan nie 2 base dien nie en kan nie 2 mense gelyk liefhe nie – jy moet kies. Kies om jou getroude maat lief te hê – maak die besluit en laat die verandering by jou begin.

Egskeiding is nie die antwoord nie – vergifnis en keuse moet gemaak word om mekaar lief te he. Beginet om ’n besluit te neem en te kies. Die kleinste stappie is KIES. Kies om jou maat weer lief te hê. Prioritiseer om jou verhouding te herstel – Beginet sal hulp aan die gesin gee deur ouerskap seminare, kinder seminare, huwelik seminare and finansieele Vryheid seminare aan te bied.

In ’n huwelik is daar eenheid en as eenheid moet die paartjie praat oor hulle finansiele posisie, hoe moeilik dit ook mag wees, neem die keuse om vry te wees, beginet om die krisis te verstaan en werk daaraan.

Leave a Reply

Close Menu
English
English