Ons huis sal die Here dien

Familie is een van God se meesterstukke

Beginet jou doelgerigte ouerskapreis

Ouerskap | Hersaamgestelde gesinne | Gesinsfinansies

Ouerskap

(gesinslewe)

Die Ouerskap Uitdaging: Ouerskap is, op sy beste, ‘n uitdaging! Terselfdertyd kan dit een van die mees vervullende verantwoordelikhede wees wat jy ooit sal opneem. Min volwassenes beskik oor al die vaardighede en opleiding wat nodig is om kinders suksesvol en doelgerig op te voed. Opvoeding van kinders het ten doel om hulle vir die realiteite en uitdagings van die lewe voor te berei, sodat hulle eendag die vermoë het om met selfvertroue keuses te maak en daarmee saam die gevolge van hul keuses te aanvaar.

‘n Benadering met ‘n verskil: ‘n Anderse benadering is die “Coaching for Enrichment” ouerskap program. Hier is ‘n “Afrigting”/”Mentorskap” benadering wat gevolg word. Dié opleiding is gebaseer op nuutste navorsing vir effektiewe ouerskap.  Ouers word begelei om hulle kinders van begin tot volwassenheid af te rig in die wete dat hulle met betekenis kan leef en ‘n betekenisvolle impak het op almal in hul invloedsfeer.

Beginet se vennoot in ouerskap: Coaching for Enrichment (Pty) Ltd

Beginet jou hersaamgestelde gesin

(Hersaamgestelde gesinne)

Hersaamgestelde gesinne is aan die toeneem. Dit is nie meer ‘n vreemde verskynsel om my kinders, jou kinders en ons kinders binne ‘n huwelik te hê nie. Beginet verstaan dat hierdie situasie unieke uitdaging kan meebring. Een van hierdie moeilikste uitdagings van ‘n hersaamgestelde gesin is om van twee aparte gesinne wat noodwendig met hul eie seer en teleurstellings sit, een nuwe gelukkige gesin te vorm.

Hierdie is ‘n voortdurende groeiproses. Vir die paartjie en vir die kinders kan hierdie ‘n groot aanpassing wees. Hierdie proses, waar elkeen sy plekkie moet vind, kan soms spanning veroorsaak.

Beginet jou enkelouer gesinslewe

(Enkelouer gesinne)

Soos met hersaamgestelde gesinne, is enkelouer gesinne ook aan die toeneem. Dit is ‘n groot kommer dat daar soveel enkelouergesinne is, omdat hierdie gesinne soms met geweldige emosionele spanning, ekonomiese probleme en sosiale struikelblokke moet deel. Sommige mense is soms onseker of dit vir een ouer moontlik is om kinders suksesvol groot te maak. Daar is beslis unieke uitdagings waarvoor enkelouergesinne te staan kom.

Beginet wil die enkelouer gesin ondersteun om uitdagings die hoof te bied.

Beginet jou reis na finansiële vryheid

(Finansies)

Beginet se visie van gesinsabiliteit kan alleenlik bereik word indien die familie-eenheid se onnodige finansiële druk verlig kan word. Beginet glo dat finansiële vryheid begin met Bybelse beginsels. Ons glo dat elke gesin kan beweeg vanuit ‘n situasie waar hulle in ‘n finansiële wurggreep is, na vryheid.

Beginet wil ‘n blywende verskil maak deur strategiese netwerke, soos met GIG Trust, om die finansiële druk te verlig en ‘n positiewe bydrae te lewer tot gesinstabilieit.

Gesinsberading

(Berading / hulp / advies)

– Huweliksberading
– Huweliksverryking
– Huweliksvoorbereiding
– Hersaamgestelde gesinne

– Enkelouer ondersteuning
– Gesinsfinansies
– Ouerskap

 

Pieter Albertyn
(BA, BD, D.Th) Pastoral Counsellor; Life- & Business Coach; Facilitator

Kontak besonderhede:
(+27) 72 018 7921
piet@coaching4enrichment.co.za

 

Marthie van Wyk
(BTh) Pastoral Counsellor; NLPLife Coach; Facilitator

Kontak besonderhede:
(+27) 83 324 3869
marthie@coaching4enrichment.co.za

Sluit aan by Beginet Klub