Berading

Hulp / advies

Deur middel van Pastorale berading word die individu begelei tot groter interne heelheid asook heelheid in hulle verhoudings met ander.

Daar is verskillende dimensies van groei in genesing.

– Die verstand word verlig deur doelbewus aandag te gee aan destruktiewe denke en denkpatrone.

– Die liggam beleef beter gesondheid.

– Verhoudings word vernuwe en verryk.

– Daar vind ‘n verdieping in die verhouding met die natuur en die persoon se omgewing plaas.

– Die verhouding met God word verdiep.

Pastorale beraders verteenwoordig ‘n waardevolle hulpbron vir psigiatriese verwysings, aangesien hulle uniek gekwalifiseer is om sekere geestesgesondheidskwessies aan te spreek. Hierdie kwessies sluit onder andere in: vergifnis, eksistensiële kwesies, die sin van die lewe … of verlies en die hantering van terminale siektes.

Ons pastorale beraders se opleiding sluit  ‘n agtergrond in gedragswetenskappe in. Kliente wat verkies om psigoterapie te ontvang, wat hulle spesifieke geestelike oortuigings weerspieël, kan in hierdie milieu geassesseer en behandel word.

Kliente wat sukkel om pyn of verlies te verwerk sukkel soms met teologiese vrae en kan baat by die terapie van ‘n pastorale berader. So ook kan die konfrontering met ‘n kroniese of terminalke siekte eksistensiële vrae oplewer.  Pastorale beraders kan saam met die klient die betekenis van lyding ondersoek en geestelike genesing verskaf wanneer medisyne geen genesing bied nie.

Dienste:

– Pastorale berading

– Emosionele / gemoeds genesing

– Gesins terapie / berading

– Ouerskap hulp

– Huweliksberading

– Huweliksvoorbereiding

– Huweliksverryking

– Trauma berading

– Woede bestuur (Anger management)

– Doodsbegeleiding

– Lewensafrigting (Individueel & Besighede)

– Fasiliterings & opleiding (op aanvraag)

 

Onderworpe aan en lede van die volgende beherende liggame:

– “Association of Christian Religious Practitioners”

– “Council for Pastoral and Spiritual workers”

Beraders

Pieter Albertyn
(BA, BD, D.Th) Pastoral Counsellor; Life- & Business Coach; Facilitator

Kontak besonderhede:
(+27) 72 018 7921
piet@coaching4enrichment.co.za

Sluit aan by Beginet Klub