Beginet-span

Verskillende funksies van die liggaam van Christus

 

Ds. Deon van der Berg

(Bedieningshoof)

Ds. Deon het as jongman ‘n baie duidelik roeping van die Here tot die bediening gekry. Nadat hy sy BA en BD in Teologie aan die Universiteit van Pretoria voltooi het, het hy sy bediening in die Suid Afrikaanse Polisie Diens as Kapelaan begin. Vandaar het hy as voltydse leraar in Morgenzon vir 5 jaar en later vir 10 jaar in Valleisig gemeente gedien.

Deon het altyd ‘n passie gehad vir die huwelik en verhoudings en het in sy bediening daarop begin fokus. Later dien hy 10 jaar voltyds as leraar en aanbieder by Lewensverryking waar hy landswyd seminare aanbied. Dit gee hom die geleentheid om met “Hoe maak mens?”, ‘n radioprogram spesifiek gerig op die huwelik, te begin. Na Deon se aflegging in Maart 2018, gee die Here vir hom ‘n spesifieke roeping en visie om dit wat hy gedoen het, gratis vir die massas te gaan aanbied. Vandaar die ontstaan van Beginet. 

Deon en Corlie is op 3 Desember 1988 in ‘n Verbondshuwelik bevestig. Die Here het hulle geseën met twee pragtige dogters.

Deon leef graag uit die volgende woorde wat hy by sy vriend, wyle Dr. Martin Holdt, geleer het uit:

“Only one life, it will soon be past. Only what’s done for Christ, will last.”

Sluit aan by Beginet Klub