+27 83 448 3791 Monday - Sunday 09:00 - 16:30

Aanlyn Gemeente

Hoekom 'n aanlyn Gemeente?

Jy mag dalk wonder, hoekom sal iemand by die huis sit en deel wees van ’n virtuele gemeente in stede daarvan om kerk toe te gaan en saam met ander gelowiges in een gebou die Here te dien?

Dis ’n uiters relevante vraag wat al baie gevra is.
Tye verander. Geslagte verander en so moet ons uitkyk op kerk ook verander. Die
groterwordende behoefte om aanlyn te kommunikeer en ’n leefwyse waar mense al meer


aanlyn konnekteer en nie noodwending meer van aangesig tot aangesig nie, is iets wat Beginet ernstig opneem. Daar is mense wat fisies nie in staat is om ’n tradisionele erediens by te woonnie as gevolg van siekte, gestremdheid of afstand. Ook is daar derduisende Christene wat virbepaalde redes nie meer deel is van ’n geloofsgemeenskap nie, maar steeds die Here met
toewyding dien.

Voorts is daar oorweldigende navorsing wat toon dat al meer Christene, vir welke rede ookal, kies om nie meer kerk toe te gaan en deel te wees van ’n bepaalde geloofsgemeenskap nie. Om ’n aanlyn erediens “by te woon” en goeie Skrifgetroue Woordverkondiging aanlyn te kry, is in die oë van baie kerkleiers nie ideaal nie, maar dit is steeds beter as om glad nie kerk toe te gaan nie.


Getrou aan Beginet se roeping, is die aanlyn boodskap gratis. Baie Christene is juis deur “kerk” afgesit omdat dit vir baie net gaan om geld. Beginet se moto in hierdie geval is: “Kom kerk toe sonder jou beursie.”


Beginet bied elke Sondag ’n kort en kragtige Woordgesentreerde boodskap in Afrikaans aan. Elke Afrikaanssprekende regoor die wêreld is welkom om in te skakel by Beginet Aanlyn Geloofsgemeenskap. Beginet werk ook daaraan om ’n veilige platform te skep waar Beginet

Geloofsgemeenskapslede aanlyn met mekaar kan kommunikeer, vir mekaar kan bid en mekaarkan bemoedig.

Skakel by ons Beginet Aanlyn Geloofsgemeenskap in en kry weeklikse

Close Menu
English
English